HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HOTLINE

04.3939 3117- 0934504026

Ho tro truc tuyen
Kinh Doanh 1 : 0934504026
Ho tro truc tuyen
Kinh Doanh 3 : 0969065560
Ho tro truc tuyen
Hỗ trợ kỹ thuật : 0913061250

SOPHOS SG/UTM

Large - 2U(SOPHOS)

Mã: TT245

Xuất xứ:

Giá bán: Liên hệ

Chi tiết sản phẩm
Large - 2U SG 550 
SG 650 
Firewall throughput 40 Gbps 60 Gbps
VPN throughput 8 Gbps 10 Gbps
IPS throughput 12 Gbps 16 Gbps
Antivirus throughput (proxy) 3.5 Gbps 5 Gbps
Ethernet interfaces (8) GbE copper (8) GbE copper
No. of FleXi port slots Default module:
2 of:
8 port GE copper 
8 port GE SFP
2 port 10 GE SFP+
Default module:
3 of:
8 port GE copper 
8 port GE SFP
2 port 10 GE SFP+

 

 

SG Series Datasheet