HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HOTLINE

04.3939 3117- 0934504026

Ho tro truc tuyen
Kinh Doanh 1 : 0934504026
Ho tro truc tuyen
Kinh Doanh 3 : 0969065560
Ho tro truc tuyen
Hỗ trợ kỹ thuật : 0913061250

SOPHOS SG/UTM

Medium - 1U(SOPHOS)

Mã: TT244

Xuất xứ:

Giá bán: Liên hệ

Chi tiết sản phẩm
-
Medium - 1U SG 210 
SG 230 
SG 310 
SG 330 
SG 430 
SG 450 
Firewall throughput 11 Gbps 13 Gbps 17 Gbps 20 Gbps 25 Gbps 27 Gbps
VPN throughput 1 Gbps 2 Gbps 3 Gbps 4 Gbps 4 Gbps 5 Gbps
IPS throughput 2 Gbps 3 Gbps 5 Gbps 6 Gbps 7 Gbps 8 Gbps
Antivirus throughput (proxy) 500 Mbps 800 Mbps 1.2 Gbps 1.5 Gbps 2 Gbps 2.5 Gbps
Ethernet interfaces (6) GbE copper (6) GbE copper (8) GbE copper
(2) GbE SFP
(8) GbE copper
(2) GbE SFP
(8) GbE copper (8) GbE copper
No. of FleXi port slots 1 of:
8 port GE copper 
8 port GE SFP
2 port 10 GE SFP+
1 of:
8 port GE copper 
8 port GE SFP
2 port 10 GE SFP+
1 of:
8 port GE copper 
8 port GE SFP
2 port 10 GE SFP+
1 of:
8 port GE copper 
8 port GE SFP
2 port 10 GE SFP+
Default module:
2 of:
8 port GE copper 
8 port GE SFP
2 port 10 GE SFP+
Default module:
2 of:
8 port GE copper 
8 port GE SFP
2 port 10 GE SFP+

 

 

SG Series Datasheet