HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HOTLINE

04.3939 3117- 0934504026

Ho tro truc tuyen
Kinh Doanh 1 : 0934504026
Ho tro truc tuyen
Kinh Doanh 3 : 0969065560
Ho tro truc tuyen
Hỗ trợ kỹ thuật : 0913061250

SOPHOS SG/UTM

Small - Desktop (SOPHOS)

Mã: TT243

Xuất xứ:

Giá bán: Liên hệ

Chi tiết sản phẩm
Small - Desktop SG105/105W 
SG115/115W 
SG 125 
SG 135 
Firewall throughput 1.5 Gbps 2.3 Gbps 3.1 Gbps 6 Gbps
VPN throughput 325 Mbps 425 Mbps 500 Mbps 1 Gbps
IPS throughput 350 Mbps 750 Mbps 750 Mbps 1.5 Gbps
Antivirus throughput (proxy) 90 Mbps 120 Mbps 200 Mbps 350 Mbps
Ethernet interfaces (4)GbEcopper (4)GbEcopper (8)GbEcopper (8)GbEcopper
Wireless_standards 
(w models only)
802.11b/g/n 2.4 GHz 802.11b/g/n 2.4 GHz    
 

SG Series Datasheet